Populära musikgenrer

Människor har älskat och lyssnat på musik sedan den först kom till. En underbar sak med musik i allmänhet är att det finns många olika sorters musik, vilket gör det möjligt för alla att hitta något som de tycker om att lyssna på. Under de senaste åren har musiken börjat utvecklas mer och mer, det har dykt upp nya genrer och genrer som blandats med andra för att skapa ett helt nytt ljud. Musiker och artister har blivit modigare i sitt skapande men trots detta finns det fortfarande ett antal genrer som anses vara några av de populäraste.

Musiken vi hör på radion

Musiken som vi kan höra på radion kallas många gånger för kommersiell musik. Vad det innebär är att den musiken ska tala till en bred publik. Kommersiell musik består ofta av rätt enkla texter, ett poppigt ljud och häftiga riffs. Det var år 1926 som ordet ”pop” kom till och är en förkortning till ”populär”, eller populärmusik. Det var i London som popmusiken kom till och denna musik går att återfinna även idag som retromusik. Betydelsen för popmusik ändrades på 1950-talet, ordet användes då som att beskriva rock and roll. På 1960-talet delades genren i två och man började skilja mellan rock and roll och pop.

Rock and Roll

Rock and roll har som sagt varit en musikgenre sedan 1960-talet och sedan dess har genren växt och deltar i fler kategorier. Det finns alltså en rad med olika rockgenrer bland dagens musik. När rocken först kom till blev den lite av den yngre generationens revolution. Förutom själva musiken ingick även smink och kläder som en del av genren. Vad som utmärker rockgenren är främst trummorna, gitarriffen och elbasen. Rock and roll uppstod som sagt på 60-talet, men många personer hävdar att rocken uppstod när bluesen var som störst på början av 1900-talet.

Rap/hiphop

En annan genre som snabbt blev populär och påverkade en stor grupp människor är hiphopen. Den uppstod på 70-talet i Bronx, New York och var en sätt för människor att uttrycka sig om både känslor och hur samhället såg ut och behandlade människor. I dagens musik blandas rap med hiphop, vilket har gjort att linjerna mellan dessa två genrer kan vara svåra att se för personer som inte lyssnar på rap/hiphop regelbundet. Kort förklarat kan man säga att rap helt enkelt är musiken där artisterna rappar och hiphop där de sjunger. Exempel på artister som skapar musik där genrerna blandas är Cardi B och Drake. De är också två stora artister som man hör relativt ofta på radio. Rap och hiphop förr innehöll många gånger fler svärord och ämnen som inte alltid accepterades i radio. Men med all ny teknik som utvecklas är det inte ovanligt att alla fula ord tas bort ur en sång innan den spelas på radion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *