För provokativt för Facebook

A large number of non Scandinavian readers have asked for an English edition of this post, so it has now been updated and the English text is below the Swedish edition.
.
.
z-flag-sweFör provokativt för Facebook
.
.
Tjejfrontade progressive metal-bandet Vintersea med hemmabas i Portland i Oregon släppte på tisdagen 22:a maj sin nya video, ”The Host”, efter att tidigare ha släppt sin framgångsrika debutvideo ”Skies Set Ablaze” som är full av naturens skönhet. Den nya videon skiljer sig mycket från den föregående, den är en mycket mer rå, förförande, provokativ och klaustrofobisk vision.

Den nya videon spreds mycket snabbt, till största delen genom ”djungeltrumman” och delningar i Facebook-grupper dedikerade för hårdrock och metal, och genererade mer än 25.000 spelningar redan under de första timmarna efter premiären. Strax därefter stoppade Facebooks censorer Vintersea från att annonsera sin nya musikvideo med skälen att det var för mycket sinnlighet och partiell nakenhet avseende sångerskan Avienne Kiuttu.

Aviennes egna ord om det inträffade:

This matter came as a shock to all of us. We weren’t treated equally with the criteria Facebook imposed. I mean, look at the video. The amount of skin you see isn’t anything less than what you can see on bikini-clad advertisements or on the red carpet.

The so called ‘nudity’ that is shown in the video relates directly to the storyline and its progression. It’s not there ‘just cause’. Us at Vintersea will move forward with the video and keep it as it is. We will not censor ourselves because our material wasn’t treated on an equal basis.

Om man ser till videons karaktär och historian den vill berätta är det mer överraskande faktiskt att det inte är mer avklätt, intentionen är att visa hur man känner sig avklädd och naken i en utsatt situation. Den handlar också om att övervinna sina rädslor. Efter att mycket noggrant ha tittat genom videon några gånger inser man att det här är avsevärt mindre avklätt än vad man ser på vilken badstrand som helst i västvärlden på sommaren. Av videons nästan sex minuter är det endast 20-30 sekunder totalt som är lättklätt och dessutom uppdelat i små korta segment.

Det mest avklädda i hela videon finns att beskåda i bilden nedan, videon finns i sin helhet sist i inlägget.
.
.
När man tittar på videon vilken är i form av en liten rysare egentligen och som skapats av den talangfulle videografen Karl Whinnery (också bandets basist) ser man inget pornografiskt innehåll, inte ens erotiskt, utan endast ett visualiserat utlämnande och en avkläddhet samt nakenhet som vi alla känner i en utsatt situation. Det är mer provokativt med alla videor innehållande marscherande soldater, exploderande bomber eller annat våldsbetonat material som tycks godkännas av Facebooks censorer på löpande band.
.
.
z-flag-engToo provocative for Facebook
.
.
The female fronted progressive metal band Vintersea based out of Portland, Oregon, released their new video ”The Host” on Tuesday May 22nd after previously releasing their succesful naturally beautiful debut video ”Skies Set Ablaze”. The new video differs greatly from the previous, it’s a much more raw, seductive, provocative and claustrophobic vision.

The new video spread very fast, mainly through word of mouth and shares in Facebook groups dedicated to hard rock and metal, and generated more than 25,000 views already during the first few hours after the release. Shortly after the Facebook censors stopped Vintersea from advertising their new music video on the grounds of sensuality and partial nudity on the part of the vocalist Avienne Kiuttu.

Avienne’s own words on the matter:

This matter came as a shock to all of us. We weren’t treated equally with the criteria Facebook imposed. I mean, look at the video. The amount of skin you see isn’t anything less than what you can see on bikini-clad advertisements or on the red carpet.

The so called ‘nudity’ that is shown in the video relates directly to the storyline and its progression. It’s not there ‘just cause’. Us at Vintersea will move forward with the video and keep it as it is. We will not censor ourselves because our material wasn’t treated on an equal basis.

If you look at the video and the story it’s telling it is actually surprising there isn’t more nakedness, the intention is to visualize how you feel undressed and naked in a difficult situation. After having closely scrutinized the video a couple of times you realize that there is far less nakedness than what you can see at any summer beach in the West. Out of the video’s almost six minutes there’s only 20-30 seconds in total that is undressed and it’s also divided into short segments.

The most undressed portion can be seen in the image below, the entire video can be found at the end of this post.
.
.
When watching the video which is in the form of a little horror movie actually and which has been created by the talanted videographer Karl Whinnery (also the bands bass player) you’ll see no pornographic content, not even erotic, but only the visualization of a vulnerability and a nakedness we all feel in a difficult situation. It is far more provocative with all videos containing marching soldiers, exploding bombs or any other violent content which appear to be approved by the Facebook censors continously.
.Inga kommentarer
Kategorier: Musik, NewsDesk Taggar:, , , , , , ,


Support us at Patreon


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *